Regulamin sklepu i serwisu pośrednictwa sprzedaży GOELECTRIC.PL

Ponieważ GOELECTRIC.PL to zarówno zwykły firmowy sklep internetowy, jak i serwis pośredniczący w sprzedaży pojazdów elektrycznych i części, w którym można wystawiać swoje produkty, nowe lub używane, pełna rejestracja jako Sprzedawcy obejmuje tak naprawdę akceptację dwóch osobnych regulaminów. Proszę się jednak nie martwić, rejestracja jest dwu etapowa i niezależna w tych dwóch serwisach, więc najpierw wymagana jest podstawowa rejestracja w GO ELECTRIC, która jak w każdym zwykłym sklepie internetowym ma na celu po prostu utworzenie konta i ułatwienie zakupów. Dlatego poniżej przedstawiamy Państwu tylko regulamin sklepu. Rejestracji do serwisu pośrednictwa sprzedaży jako Sprzedawca dokonać można potem przez zakładkę Moje Konto. Kupno produktów GO ELECTRIC lub wystawianych przez innych Użytkowników w serwisie pośrednictwa sprzedaży GOELECTRIC.PL nie wymaga żadnej rejestracji, warto się jednak zapoznać z przysługującymi Kupującemu prawami tutaj. GO ELECTRIC oczywiście nie pobiera żadnych opłat od Kupujących ani za założenie konta, ani za jego prowadzenie, ani za pośrednictwo w kupnie produktów i usług w serwisie GOELECTRIC.PL.

Regulamin sklepu GOELECTRIC.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego GOELECTRIC.PL, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu GOELECTRIC.PL i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy GOELECTRIC.PL dostępny pod adresem http://www.goelectric.pl, prowadzony jest przez firmę GO ELECTRIC Marcin Bogdanowicz, z głównym adresem wykonywania działalności gospodarczej w Radomiu przy ul. Tartacznej 5, 26-600 Radom,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 7961895421, REGON: 147335650 (dalej: GOELECTRIC.PL lub Sprzedawca).

Partnerskie sklepy i salony sprzedaży są dostępne pod adresami dostępnymi w linku, ich regulamin może być inny.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep GOELECTRIC.PL prowadzi sprzedaż motorowerów i rowerów elektrycznych oraz części i akcesoriów do nich poprzez sklep internetowy pod adresem http://goelectric.pl lub inaczej www.goelectric.pl. Witryna www.goelectric.pl umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie www.goelectric.pl

KUPUJĄCY

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).

PRODUKTY

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie GOELECTRIC.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

CENY

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych GOELECTRIC.PL są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. Po wyborze metody płatności przelew bankowyprzy wartości zamówienia powyżej 500zł, Klient otrzymuje rabat na następne zakupy w sklepie. Wielkość rabatu jest proporcjonalna do wartości zamówienia, po którym Klient otrzymał rabat.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

5.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym GOELECTRIC.PL wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054)  oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

5.2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji jako nowy użytkownik w sklepie. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

ZAMÓWIENIA

6. Zamówienie w sklepie internetowym GOELECTRIC.PL można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego dodając produkt(y) do koszyka, a następnie przechodząc do realizacji zamówienia,

b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres:

sklep@goelectric.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,

c) telefonicznie pod numerem działu handlowego: (48) 685 50 86.

Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu 3 dni roboczych (za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Potwierdzenie takie następuje po uregulowaniu płatności, które w przypadku zakupów na raty mogą potrwać dłużej. Po tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru.

8. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.

 

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

9. W przypadku potwierdzenia  przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 6 i 7 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy GOELECTRIC.PL a Klientem.

WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

10. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies (ciasteczek). Przeglądarka internetowa Użytkownika (Klienta/Kupującego) może przechowywać pliki tekstowe (cookies) na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

[więcej o plikach cookies używanych przez sklep można przeczytać tutaj: polityka cookies]

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

11. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 3 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia.) W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

12. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem kuriera (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)

b) Odbiór zamówienia w paczkomacie.

c) Przesyłka wysłana za pośrednictwemPoczty Polskiej.

UWAGA: Jeżeli Sprzedawca wyśle towar, a Klient go nie odbierze, Sprzedawca zażąda zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Dlatego Klient powinien zadbać o to, aby zarówno termin odbioru, jak i dane teleadresowe były poprawne.

PŁATNOŚCI

13. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. Płatność przelewem bankowym jest preferowana ponad płatności elektroniczne takie jak PayU. Po wyborze metody płatności przelew bankowyprzy wartości zamówienia powyżej 500zł, Klient otrzymuje rabat na następne zakupy w sklepie. Wielkość rabatu jest proporcjonalna do wartości zamówienia, po którym Klient otrzymał rabat. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona. Zakupy na raty przy tzw. wkładzie własnym wymagają na ogół wpłaty zaliczki na konto sklepu, więcej na temat zakupów na raty w naszym sklepie: tutaj.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

14. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu GOELECTRIC.PL, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia przez email, formularz kontaktowy sklepu lub pocztą na adres ul. Beliny Prażmowskiego 2, UP1 skr. poczt. 115, 26-600 Radom. Wzór oświadczenia do wypełnienia można pobrać tutaj.

15. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia, o którym mowa w p.14, albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar musi znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania itp. dokumenty. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i wysłać na swój koszt do firmy GOELECTRIC.PL na adres: ul. Tartaczna 5, 26-612 Radom.
16. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki od Sprzedawcy do Klienta zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty wysyłki od Sprzedawcy do Klienta zwracane są tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (z wyjątkiem odbioru osobistego 0zł). Koszty wysyłki zwrotnej od Klienta do Sprzedawcy nie są zwracane.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

17. Towary oferowane w sklepie internetowym GOELECTRIC.PL są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu GOELECTRIC.PL. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru. GOELECTRIC.PL udziela gwarancji na sprzedawane motorowery i rowery na 12 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu, gdy partnerskie zakłady naprawcze są dostępne w mieście zamieszkania Klienta.
18. Przed odebraniem zakupionej lub naprawionej przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

19. Reklamacje w sprawie napraw można zgłaszać poprzez formularz internetowy tutaj lub w szczególnych przypadkach przesyłać na adres GOELECTRIC.PL ul. Beliny Prażmowskiego 2, UP1 skr. poczt. 115, 26-600 Radom (ewentualnie za pośrednictwem formularza on-line dołączając pismo reklamacyjne jako załącznik). Tekst reklamacji powinien zawierać dokładny opis wady i datę jej powstania oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji.

20. Reklamacje w sprawie zwrotów można zgłaszać poprzez formularz internetowy tutaj lub w szczególnych przypadkach przesyłać na adres GOELECTRIC.PL ul. Beliny Prażmowskiego 2, UP1 skr. poczt. 115, 26-600 Radom (ewentualnie za pośrednictwem formularza on-line dołączając pismo reklamacyjne jako załącznik). Tekst reklamacji powinien zawierać dokładny opis wady i datę jej powstania oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji.

21. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

22. Reklamacje nie zostaną przyjęte, gdy:

a) towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

b) Klient nie posiada oryginalnego dokumentu zakupu (faktura lub paragon fiskalny) i nie da się inaczej zweryfikować czy produkt został zakupiony przez tę osobę.

23. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

24. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

25. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień lub reklamacji, w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki lub zakładom naprawczym w celu realizacji napraw.

26. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną email na: sklep@goelectric.pl lub info@goelectric.pl. Administratorem danych osobowych Klientów jest GO ELECTRIC Marcin Bogdanowicz, z siedzibą w Radomiu przy ul. Tartacznej 5, adres korespondencyjny: ul. Prażmowskiego 2, UP1 skr. poczt. 115, 26-600 Radom.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

27. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.